Bảo hành trong ngày

Thời gian 12 tháng

Giao hàng toàn quốc

Phủ sóng trên 40 tỉnh thành

0902.265.885

0983.896.607

Search
Generic filters
Exact matches only
Search
Generic filters
Exact matches only

Máy gấp tờ hướng dẫn – Toa thuốc

5/5
Thông tin sản phẩm

           MÁY GẤP SÁCH HƯỚNG DẪN 360T

Video đập thùng máy gấp tờ hướng dẫn lắp cho khách hàng:

Xem thêm:

Máy đóng ghim sách hướng dẫn

1.Máy gấp sách hướng dẫn:  Ký hiệu: 360T-4K

Hình ảnh máy:

May gap to huong dan
May gap to huong dan

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-4K

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 750 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380 V
Công suất toàn bộ máy

3.05 kw

Trọng lượng máy

440 kg
Kích thước máy

250 x 96 x 140 cm

2, Máy gấp ký hiệu: 360T -4K +1D

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy 360T – 4K +1D
Khổ giấy nạp tối đa 360 x 750 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu 50 x 105 mm
Định lượng giấy 30-250g
Tốc độ tối đa 180m/phút
Tần suất dao gấp tối đa 460 lần/phút
Điện áp 380V
Công suất toàn bộ máy 3.3 kw
Trọng lượng máy 593 kg
Kích thước máy 247 x 155 x 140 cm
3, Máy gấp ký hiệu: 360T – 4K + 4 KW

Hình ảnh máy gấp sách hướng dẫn:

Thông số kỹ thuật máy gấp sách hướng dẫn:

máy

360T – 4K + 4 KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 750 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

769 kg
Kích thước máy

290 x 246 x 145 cm

4, Máy gấp ký hiệu: 360T -6K

Hình ảnh máy gấp sách hướng dẫn:

Thông số kỹ thuật máy gấp sách hướng dẫn

Mã máy

360T -6K

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 750 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3. 05 kw

Trọng lượng máy

470 kg
Kích thước máy

250 x 96 x 145 cm

5, Máy gấp ký hiệu: 360T – 6K + 1D

Hình ảnh máy gấp sách hướng dẫn:

Thông số kỹ thuật máy gấp sách hướng dẫn

Mã máy

360T – 6K + 1D

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 750 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Tần suất dao gấp tối đa

460 lần/ phút
Điện áp

380V

Công suất toàn bộ máy

3. 3 kw
Trọng lượng máy

623 kg

Kích thước máy

247 x 155 x 145 cm

6, Máy gấp ký hiệu 360T-6K + 4KW

Hình ảnh máy gấp sách hướng dẫn:

 Thông số kỹ thuật máy gấp sách hướng dẫn

Mã máy

360T-6K + 4KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 750 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

792.5 kg
Kích thước máy

250 x 246 x 145 cm

7, Máy gấp ký hiệu: 360T-6K+6KW

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật máy gấp sách hướng dẫn:

Mã máy

360T-6K+6KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 750 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

818 kg
Kích thước máy

250 x 246 x 145 cm

 8, Máy gấp  ký hiệu: 360T-8K

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-8K

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.05 kw

Trọng lượng máy

489 kg
Kích thước máy

305 x 96 x 145 cm

 9, Máy gấp ký hiệu:  360T -8K + 4KW

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T -8K + 4KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

783.5kg
Kích thước máy

290 x 246 x 145cm

10, Máy gấp ký hiệu:  360T-8K+6KW

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-8K+6KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

807 kg
Kích thước máy

290 x 246 x 145cm

11Máy gấp ký hiệu:  360T-10K

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-10K

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.05 kw

Trọng lượng máy

556.5kg
Kích thước máy

305 x 96 x 145cm

12 ,Máy gấp ký hiệu: 360T-10K+1D

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-10K+1D

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Tần suất dao gấp tối đa

460 lần/ phút
Điện áp

380V

Công suất toàn bộ máy

3.3 kw
Trọng lượng máy

726.5 kg

Kích thước máy

290 x 155 x 145 cm

 13, Máy gấp ký hiệu: 360T-10K+4KW

 Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-10K+4KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Tần suất dao gấp tối đa

460 lần/ phút
Điện áp

380V

Công suất toàn bộ máy

3.8 kw
Trọng lượng máy

856.5kg

Kích thước máy

290 x 246 x 145cm

 14, Máy gấp ký hiệu: 360T-10K+6KW

 Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-10K+6KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

886kg
Kích thước máy

290 x 246 x 145cm

15, Máy gấp ký hiệu: 360T-12K

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-12K

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.05 kw

Trọng lượng máy

563.5kg
Kích thước máy

305 x 96 x 145cm

 16, Máy gấp ký hiệu: 360T-12K+1D

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-12K+1D

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Tần suất dao gấp tối đa

460 lần/ phút
Điện áp

380V

Công suất toàn bộ máy

3.3 kw
Trọng lượng máy

726.5kg

Kích thước máy

290 x 155 x 145cm

17, Máy gấp ký hiệu: 360T-12K+4KW

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-12K+4KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

865kg
Kích thước máy

290 x 246 x 145cm

18, Máy gấp ký hiệu: 360T-12K+6KW

 Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-12K+6KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

888kg
Kích thước máy

290 x 246 x 145cm

19Máy gấp ký hiệu 360T-14K

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-14K

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.05 kw

Trọng lượng máy

627kg
Kích thước máy

305 x 96 x 155cm

20, Máy gấp ký hiệu: 360T-14K+4KW

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-14K+4KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

902.5kg
Kích thước máy

290 x 246 x 155cm

21Máy gấp ký hiệu: 360T-14K+6KW

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T-14K+6KW

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 1000 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Điện áp

380V
Công suất toàn bộ máy

3.8 kw

Trọng lượng máy

933kg
Kích thước máy

290 x 246 x 155cm

22, Máy gấp bàn cao ký hiệu: 360TD

Hình ảnh máy:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360TD

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 750 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

50 x 105 mm

Định lượng giấy

30-250g
Tốc độ tối đa

180m/phút

Chiều cao chồng giấy

900mm
Điện áp

380V

Công suất toàn bộ máy

3.05 kw
Trọng lượng máy

397kg

Kích thước máy

275 x 76 x 156cm

23, Bộ dao độc lập ký hiệu: 360T

Hình ảnh:

Thông số kỹ thuật:

Mã máy

360T

Khổ giấy nạp tối đa

360 x 260 mm
Khổ giấy nạp tối thiểu

100 x 25 mm

Kích thước thành phẩm tối thiểu

20 x 50 mm
Tốc độ tối đa

500 lần /phút

Điện áp

220V
Công suất toàn bộ máy

0.37 kw

Trọng lượng máy

153kg
Kích thước máy

75 x 60 x 100-120cm

Một số hình ảnh Vũ Gia lắp máy cho khách hàng:

Hình ảnh 1

Hình ảnh 2

Hình ảnh 3

Hình ảnh 4

Hình ảnh 5

Hình ảnh 6

Hình ảnh 7

Hình ảnh 8


Hình ảnh 9

Hình ảnh 10

Hình ảnh 11

Hình ảnh 12

Một số video máy vận hành và video Vũ Gia bàn giao máy cho khách hàng:

CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM MÁY ĐÓNG GHIM

 

G

0902.265.885

Quý khách để lại thông tin để nhận báo giá